با عنوان : کاربرد نانو ذرات نقره در تولید نانو الیاف

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی نساجی – شیمی
عنوان :
کاربرد نانو ذرات نقره در تولید نانو الیاف

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:
نانو الیاف حاوي دارو را می توان به نحو موثري براي داروهاي موضعی و بهبود زخم به کار برد
همچنین دارو ها را می توان با آهنگ هاي مختلف و مشخصات گوناگون مبتنی بر ر یخت شناس ی نانو
الیاف و محتواي دارو آزاد نمود. از سوي دیگر یون هاي نقره و ترکیبات آن به صورت گسترده اي در حوزه
زیست-پزشکی به کار رفته اند. مثل مواد پوشاننده زخم ، پا ی ه بافت ، ف یلترها ي ضدم یکروبی و غی ره

داشته اند.
بیشتر به عنوان پایه الیاف نانو بهره گیری شده که به روش هاي مختلفی نانو PVP ، PVA ، از ژلاتین
نقره به آنها اضافه شده می باشد.
محلول هاي مختلف یون ها ي نقره در UV در این پژوهش روش هایی از قبیل حرارت دادن و اشعه
الیاف را احیا می کنند. همچنین براي ریسندگی الیاف نانو از روش ریسندگی الکتریکی بهره گیری شده می باشد
و از یون نقره به طرق مختلف در الیاف ریسیده شده زیست سازگار بهره گیری شده می باشد.

مقدمه:
صنعت نساجی در حد تمدن بشري قدمت دارد و البسه بزرگ و یا نسبت اًپایدار هسته مسلم آن به
شمار می رود ، اما این محصولات از پرده اتاق تا کایت تفریحی متنوع می باشد. فناوري نانو ،پتانسیل بزرگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

براي تولید مواد ساخته شده از الیافی داراي کیفیت هاي نو، مواد آرایشی و ورزشی دارد. نانو لوله ها ممکن
می باشد روزي به صورت نانو الیاف بافته شده ،قدرتی فوق العاده یابند.
در حال حاضر کاربرد تجاري شده اصلی فناوري نانو در نساجی عبارت می باشد از اتصال نانو الیاف (یا
نانو موها) به الیافی در مقیاس بزرگ ، تا ماده اي مقاوم به روغن و آب به دست آید. پیشگام این فناوري
می باشد که جواز این فناوري را به چندین شرکت در سراسر دنیا داده می باشد. در هر حال اگر Nano- Tex
چه این کار بسطی از شیمی پلیمر می باشد ،اما خواص مواد حاصل کاملا تابع نانو ساختار آنها می باشد. این روش
همچنین براي بهبود بافت و تنفس بافت و تنفس پذیري پوشاك مصنوعی همچون نایلون به کار رفته
می باشد.
ریسیدن الیاف با مقیاس نانو- که می تواند شامل نانو ذرات یا حتی نانو لوله ها باشد- امکان پذیر
می باشد و این منجر به بهبود هاي قابل ملاحظه اي در استحکام و خواص احتمالی دیگر همچون مقاومت به
آتش ، رسانایی الکتریکی ( با کاربردهاي احتمالی در مواد هوشمند) یا حتی نماي ظاهري منسوجات
می گردد. اگر چه هنوز چنین کاربردهایی در بازار وجود ندارند ، اما این فناوري هست. با این حال
بازار منسوجات معمولا روي حاشیه هاي سود بسیار اندك کار می کنند ؛ لذا هر خصوصیت جدیدي بایستی
هزینه ورودي کمی داشته باشد. اگر چه نانوالیاف تاکنون در مصارفی همچون فیلتر ها به کار رفته و مدتی
خود را حفظ کرده اند ،اما آن ها همچنان بایستی به بازار منسوجات نفوذ کنند.
ایده خلق منسوجات حاوي نانو لوله هاي کربنی مورد علاقه سیستم هاي نظامی می باشد زیرا
می تواند مواد ضد گلوله اي فراتر از کولار را موجب گردد. در این مورد یک شرکت ژاپنی تولید کننده
لباس زیر در طی سال گذشته خبرهاي زیادي را منتشر کرده و مدعی شده به فرآیند تجاري تولید نانو
لوله هاي کربنی دست یافته می باشد و فروش سالانه 80 میلیون دلار را در دو سه سال آینده پیش بینی
نمود. با این حال تولید یک محصول بازاري از آن هنوز نیاز به کار دارد. ارتش آمریکا مشخص اً به دنبال
البسه نوینی براي یونیفورم سربازان می باشد؛ البته نه فقط براي محافظت در برابر گلوله ، بلکه همچنین براي
مقابله با تهدیدات شیمیایی و زیستی- که سنسورهایی را براي نمایش علایم حیاتی سرباز یا تغییر رنگ
مورد نیاز ( موردي که بی شک کاربردي تجاري خواهد پیدا نمود) یک پارچه می سازد. کاري که ارتش آمریکا
شامل بافتن واقعی نانوالیاف می باشد و مرکز سرباز ناتیک نیروي Nano- Tex می کند بر خلاف روش
زمینی آمریکا معتقد می باشد طی دو سال به لباسی محافظ در برابر عوامل شیمیایی منتهی خواهد گردید.
کاربرد عملی تر اما کوتاه مدت دیگر بهره گیری از نانو ذرات براي کپسوله کردن مواد ضد میکروبی در
 پوشاك جهت حفظ”تازگی” در آن ها می باشد.
احتمال کاربرد نانو الیاف در فیلتراسیون و مواد کامپوزیتی بیش از بازار منسوجات می باشد. در هر
صورت، خواص تعویق آتشگیري کامپوزیت هاي سیلیکات نانو ذره اي می تواند به خوبی مصارفی در
سرویس خواب پرده ها و غیره پیدا کند.
نانو الیاف پلیمر کار بردهاي زیادي در علوم مختلف مهندسی مانند نساجی ، کامپوزیت ، پزشکی
و غیره دارد بیش از یک قرن می باشد که الیاف پلیمري شناخته شده و در زندگی بشر کار برد دارند خواص
فیزیکی این الیاف بیشترین تأثیر را از قطر این الیاف می پذیرد. پس با کاهش قطر این الیاف در حد
نانو خواصی ویژه اي نظیر افزایش نسبت سطح به حجم کاهش حفره ها و کاهش نقایص و ساختاري در
این مواد ظاهر می گردد که آنها را بسیار کارآمد می کند.
صنعت دیگري که به واسطه فناوري نانو تکان خواهد خورد صنعت نساجی می باشد. هم اکنون
شرکت هاي بسیاري در تلاشند تا پارچه هاي هوشمندي بسازند که ویژگی هاي خود را با در نظر داشتن شرایط
محیطی تغییر داده وحتی مراقب علایم حیاتی بدن باشند. هم اینک شاهد تولید پارچه هایی بر مبناي
فناوري نانو در بازار جهانی هستیم که نسبت به آب ، چروك و تنش بسیار مقاومند. به عنوان نمونه پارچه
هاي شرکت صنعتی پارچه بافی سوئیس ضد آب و ضد لک بوده و چربی هاي روي آنها خود به خود از بین می رود.
برگ هاي بعضی گیاهان ( مثل نیلوفر آبی) ، پوست سوسک و بال حشرات همیشه تمیز باقی
می مانند زیرا ناهمواري هاي بی نهایت کوچک روي سطوح آنها مانع از چسبیدن ذرات گرد وخاك به
این سطوح شده و کوچکترین بارشی سطح آنها را پاکیزه می کند. با به کار گیري فناوري نانو در پارچه ها
ساختار سه بعدي خاصی بر روي سطوح ایجاد شده و سطح تماس براي ذرات گرد و خاك محدود
می گردد. ذرات باقیمانده بر روي سطح در قطرات آب معلق شده و به آسانی توسط این قطرات خارج
می گردند.
در حال حاضر بعضی از متخصصان نانو تکنولوژي در حال کار بر روي مواد و پارچه هاي هوشمندي
هستند که علاوه بر توانایی استتار خود، بتوانند پارگی هاي خودشان را نیز ترمیم کنند. اساس این کار بر
مبناي موادي می باشد که می توانند بر اساس نوري که به آنها می رسد و اکنش هاي مختلفی از خود نشان
دهند. هم اکنون این کار فقط از عهده مواد طبیعی بر می آید و سیستم هاي مصنوعی یا سنتزي از این
قابلیت بی بهره اند. به همین دلیل نانو تکنولوژیست ها قصد دارند از بعضی از ارگانیسم هاي زنده ( نظیر
بعضی ماهی ها و دیگر موجودات دریایی مثل هشت پا ) تقلید کنند.

تعداد صفحات: 39

قیمت: شش هزار تومان

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com


پاسخ دهید