شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با عنوان : کاربرد نانو کامپوزیت ها در صنایع مختلف

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصيلات تکميلی
“M.Sc” سمينار برای دريافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسي نساجی- تکنولوژی
عنوان :
کاربرد نانو کامپوزيت ها در صنايع مختلف

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکيده :
نانوکامپوزيتها (مواد کامپوزيتی که حاوی پرکننده های نانوذره ا ی سبک وزن جهت ايجاد استحکام، کاهش
شکنندگی، و افزايش مقاومت در برابر آتش هستند ) دارای پتانسيلهايی در صنعت خودرو، الکترونيک ،
وبسته بندی مواد غذايی می باشند. باوجودی که چالشهای موجود بر سرراه پخش موثر نانومواد به اين معنی
می باشد که مواد نانو کامپوزيتی در بسياری از کاربردها هنوز بايد بهبود عملکرد بيشتری نسبت به مواد موجود
نشان دهند ، پتانسيل آنها در ارائه مواد سبک تر و قوی تر برای بسياری از صنايع حياتی می باشد.
يک کامپوزيت ماده ای متشکل از دو يا چند جزء با ويژگيهای فيزيکی متفاوت می باشد که هر کدام از اين مواد
باعث ايجاد ويژگی های مثبتی در ماده نهايی می گردند. در نانو کامپوزيت ها حداقل يکی از اجزاء نانو ذره
ای می باشد که موجب ايجاد استحکام يا ساير خواص مورد نظر می گردد.
مبنای اين مواد عموماً يک رزين يا پليمر می باشد که نانو ذرات را به يکديگر پيوند می دهد. نسبت به مواد
کامپوزيتی معمول ( که از پر کننده هايی همچون تالک، سيليکون ، يا پرکننده های کربنی بهره می برند ) نانو
کامپوزيت ها موجب ايجاد استحکام بيشتر، شکنندگی کمتر، مقاومت بيشتر در برابر آتش، يا رسانايی بيشتر
می گردند . پر کننده های نانو ذره ای را می توان در حجمهای بسيار پايين تر بهره گیری نمود که اين کار موجب
کاهش وزن وهزينه می گردد. به گونه ايده آل، مواد نانوکامپوزيتی را می توان با قالب ها و فرايندهای
موجود وبدون هيچ سرمايه گذاری عمده جديد توليد نمود.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پر کننده های نانو ذره ای مختلف کامپوزيت ها موجب ايجاد ويژگی های متفاوتی می گردند. بعضی از آنها
عبارتند از:
نانوذرات رسی                   – نانو لوله های کربنی
– فولرن ها                            – نانو ذرات سيليس

مقدمه:

رشته فناوری نانو مملو از اصطلاحات مبهم می باشد و افراد گوناگون با به کار بردن کلمات، یکسان به چیزهای کاملا مختلفی تصریح می کنند. برای مشخص کردن مطالب اظهار شده در این سمینار، ما در اینجا به روشنی تعریف خواهیم نمود که مقصود از کلمه: «فناوری نانو» چیست؛ بدین ترتیب چارچوبی برای درک کاربردهای نانو فراهم نموده و یک دیدگاه کمی از وضعیت فعلی و چشم انداز آینده تجاری سازی فناوری نانو ارائه خواهیم نمود که توسط تحقیقات به پیش رانده می گردد.

تعداد صفحات: 82

قیمت: شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com


پاسخ دهید