جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

رشته مکانیک

فایل پژوهش: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک : شناخت مواد کامپوزیت و بررسی روابط حاکم بر آنها

با عنوان : شناخت مواد کامپوزیت و مطالعه روابط حاکم بر آنها  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از Read more…

رشته مکانیک

دانلود فایل پژوهش: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک : بررسی ساختار های ساندویچی لانه زنبوری

با عنوان : مطالعه ساختار های ساندویچی لانه زنبوری در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و Read more…

مهندسی برق

دانلود فایل تحقیق : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : قیمت گذاری توان راکتیو در محیط تجدید ساختار شده

با عنوان : قیمت گذاری توان راکتیو در محیط تجدید ساختار شده برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در Read more…

مهندسی برق

جدید: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق :بررسی عملکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ

با عنوان : مطالعه عملکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و Read more…